اصفهان بسیج

نشست بصیرتی ۹ دی توسط کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد

به مناسبت میلاد باسعادت پیامبررحمت(ص)وامام جعفرصادق(ع) وحماسه ۹دی مراسم باشکوهی برگزارشد.نشست بصیرتی ۹ دی توسط کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد.

،همزمان با میلاد باسعادت پیامبررحمت(ص) و امام جعفرصادق(ع)وحماسه ۹دی مراسم باشکوهی روز دوشنبه ۹۴/۱۰/۷ در کانون الزهرا کاشان برگزارشد. دراین مراسم که به همت کانون بسیج فرهنگیان کاشان و با حضوربیش از۲۰۰نفرازفرهنگیان برگزارشدحجه الاسلام زاهری به بیان مطالبی اززندگی پیامبراسلام(ص) و حماسه ماندگار۹دی پرداختند.پخش کلیپ و مولودی خوانی توسط برادرصدوقی مدیر کانون ازدیگربرنامه های این مراسم بود.

نشست بصیرتی ۹ دی توسط کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد.

به مناسبت میلاد باسعادت پیامبررحمت(ص)وامام جعفرصادق(ع) وحماسه ۹دی مراسم باشکوهی برگزارشد.نشست بصیرتی ۹ دی توسط کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد.

index indexب indexس indexش

آخرین اخبار