اصفهان بسیج

بیانیه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی درمحکومیت اعدام آیت الله شیخ نمر

در روزگاری که اسلام ناب محمدی دستخوش تحریفات و بدعتها شده، و مستکبران آل سعود خود را دایه دار جامعه اسلامی می دانند، آزاده مردان بیداری همچون شیخ نمر فریاد برمی آورند و با تاسی به ارباب و سالار آزادگان جهان حسین بن علی(ع) اهداف خبیث مستکبران را بر مردم تبیین میکنند

آری!

خوب گوش کنید!

به خوبی می شنوید…

درست است این صدای غرش مسلمانان بیدار عالم است که هنوز به گوش می رسد هیهات من الذله…

در روزگاری که اسلام ناب محمدی دستخوش تحریفات و بدعتها شده، و مستکبران آل سعود خود را دایه دار جامعه اسلامی می دانند، آزاده مردان بیداری همچون شیخ نمر فریاد برمی آورند و با تاسی به ارباب و سالار آزادگان جهان حسین بن علی(ع) اهداف خبیث مستکبران را بر مردم تبیین میکنند، لذا آل سعود خبیث که خود را در معرض نابودی می بیند و درمی یابد که قدرت مبارزه با زبان حق گو را ندارد به کشتار و قتل عام آزادی خواهان متوسل می شود تا شاید بتواند حکومت باطل خویش را ابقا کند، اما هیهات، هیهات که چنین شود

براستی آیا به یاد نمی آورند روزی را که اجداد خبیثشان حسین بن علی و یاران باوفایش را مظلومانه به بدترین وجه کشتند؟! آیا امروز از آن ملعونین اسمی هم در تاریخ مانده؟! مردم بنی امیه پس از قتل شهدای کربلا دوام خود را ابقا کرد؟

امروز هم فرزندان نامشروع آنان همان مسیر خباثت را طی می کنند، دریغ که کاخ استبداد یزید با کشتار وحشیانه مسلمانان حقیقی فرو می پاشد و خون شهدای مظلوم سند سرنگونی آنان را امضا می کند.

امروز یهود صهیونیست گماشته های خود را برسر حرم الهی مسلط نموده تا با اسم اسلام، اسلام حقیقی را نابود کند، اما با وجود بیدارمردی همچون آیت الله نمر آرزوی این امر را به گور خواهد برد و آینده زمین از آن صالحان خواهد شد.

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین

ما مهندسین بسیجی اعلام می داریم همواره با حفظ بصیرت و حضور همیشه درصحنه با تبعیت از ولی فقیه از خون شهیدان پاسداری می کنیم و تا نابودی ظلم و استکبار از پای نخواهیم نشست

آخرین اخبار