اصفهان بسیج

برگزاری رزمایش کشوری شباب

رزمایش هماهنگ کشوری شباب در ساعت ۸ صبح روزچهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با اعلام رمز رزمایش توسط یکی از فرماندهان عالی رتبه بسیج از طریق سایت رسمی رزمایش در شبکه به آدرس Razmayesh94.bsj آغاز خواهد شد.

رزمایش هماهنگ کشوری شباب در ساعت ۸ صبح روزچهارشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ با اعلام رمز رزمایش توسط یکی از فرماندهان عالی رتبه بسیج از طریق سایت رسمی رزمایش  در شبکه به آدرس Razmayesh94.bsj آغاز خواهد شد.

ور۱) فعال سازی نقاط اتصال شباب و شناسایی مغایرت های آماری با واقعیت (روز اول ودوم ۲۳و۲۴ دی ماه))

این رزمایش طی۸روز انجام خواهد شد.

از تاریخ: زمان رزمایش: دی ماه ۱۳۹۴(۲۳/۱۰/۱۳۹۴ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۹۴)
محورهای رزمایش:

محور۱) فعال سازی نقاط اتصال شباب و شناسایی مغایرت های آماری با واقعیت (روز اول ودوم: ۲۴و۲۳/۱۰/۱۳۹۴)

محور۲) عملیات سایت عملکردی (روز سوم: ۲۶/۱۰/۱۳۹۴)

محور۳) عملیات سامانه مکاتبات بسیج (روز چهارم: ۲۷/۱۰/۱۳۹۴)

محور۴) عملیات شبکه پیامکی (روز پنجم: ۲۸/۱۰/۱۳۹۴)

محور۵) عملیات شبکه ایمیلی (روز ششم: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴)

محور۶) عملیات شبکه وبلاگی (روز هفتم: ۳۰/۱۰/۱۳۹۴)

 

 

2 Responses to “برگزاری رزمایش کشوری شباب”

  1. نورمحمدپارسا گفت:

    خسته نباشیدخداقوت

آخرین اخبار