اصفهان بسیج
توسط تیم عملیاتی سپاه ناحیه درچه:

کشف چهارهزار و پانصد لیتر روغن خوراکی چندبار مصرف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان، تیم عملیاتی سپاه ناحیه درچه در یک باغ که در آن روغن خوراکی چند بار مصرف تولید می شد کشف و ضبط گردید. در این باغ روغنهای خوراکی چند بار مصرف حاصل از پخت زولبیا و بامیه انباشته شده و سپس تصفیه شده و دوباره مورد مصرف قرار می […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان، تیم عملیاتی سپاه ناحیه درچه در یک باغ که در آن روغن خوراکی چند بار مصرف تولید می شد کشف و ضبط گردید.

در این باغ روغنهای خوراکی چند بار مصرف حاصل از پخت زولبیا و بامیه انباشته شده و سپس تصفیه شده و دوباره مورد مصرف قرار می گرفت.

از این باغ  چهارهزار و پانصد  لیتر روغن غیر بهداشتی کشف و ضبط شد و این محل توسط اداره بهداشت پلمپ گردید.

آخرین اخبار