اصفهان بسیج
سرهنگ عجمی:

ظرفیت اقتصاد مقاومتی در سمیرم منحصر به فرد است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم: با توجه بهظرفیت گردشگری، کشاورزی و دامپروری در شهرستان سمیرم، اجرای اقتصاد مقاومتی درسمیرم منحصر بفرد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، سرهنگ حسن عجمی در اولین کارگروه اقتصاد مقاومتیکه با حضور فعالان این عرصه در سالن جلسات دفتر فرماندهی ناحیه سمیرم برگزار شد بااشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی یک تکلیف و وظیفه برایآحاد مردم است.

وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانیابتدای سال جدید محورهای مختلف این عرصه مهم کشوری را برای رهایی از تهدیدات وتحریم های دشمن تبیین کردند و باید با یک حرکت بسیجی شاهد تحولی اساسی در اینزمینه باشیم.

سرهنگ عجمی با اشاره به ظرفیت های منحصر بفرد شهرستانسمیرم گفت: کشاورزی، دامپروری و گرشگری مهمترین ظرفیت های شهرستان سمیرم بوده کهباید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فروش خام سیب گفت: مشکل کشاورزاننبود صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در سمیرم بوده که این امر باعث خروج ثروتبالایی از شهرستان است.

فرمانده سپاه سمیرم گفت: اجرای اقتصاد مقاومتیمشکلات بیکاری و رکود شهرستان را به خوبی می تواند برطرف کند و تنها راه چاره حلبیماری اقتصادی شهرستان اقتصاد مقاومتی و تکیه بر نیروی بومی است.

آخرین اخبار