اصفهان بسیج

از رجز خوانی برای داعش تا قهرمانی در مسابقات بین المللی کیک جیتسو

استاد سیامک خرمی رئیس سبک کیک جیتسو ایران که در یکی از مسابقه حرفه‌ای کیک جیتسو در اوکراین شرکت کرده بود، با پرچم یا حسین (ع) وارد رینگ مسابقه شد. وی با حضور در خبرگزاری بسیج پرس در ارتباط با این مسابقات توضیحات متفاوتی را ارائه کرد.

آخرین اخبار