اصفهان بسیج

سخنرانی های موضوعی امام خمینی (قدس سره)

مجموعه ۹۵ سخنرانی از امام خمینی (قدس سره) در موضوعات مختلف

سخنرانی های موضوعی امام خمینی (قدس سره)
ردیف دانلود حجم (KB) زمان موضوع
۱ تبریک عید نوروز و اعیاد مذهبى‏ ۸۲۸ ۰:۰۳۲ آخرین سخنرانی ضبط شده حضرت امام خمینی رحمه الله علیه
۲ لزوم مشارکت مردم در بازسازى‏ ۲,۲۵۴ ۰:۰۹۷ اعضاى هیأت دولت‏
۳ ابعاد معنوى ضیافت اللَّه‏ ۴,۹۵۷ ۰:۲۰:۴۹ شخصیتهاى روحانى، کشورى، لشکرى‏
۴ برداشتهاى مختلف از انتظار فرج‏ ۳,۴۱۸ ۰:۱۴:۱۵ خانواده‏هاى شهدا، اسرا و مبارزان مسلمان‏
۵ اقامه عدل، مهمترین انگیزه قیام سید الشهدا ۴,۰۳۹ ۰:۱۶:۵۴ ملت ایران‏
۶ ابعاد شخصیت حضرت امیر (ع) ۲,۷۰۷ ۰:۱۱:۱۳ خانواده‏هاى شهدا، مفقودان، اسرا و جانبازان‏
۷ عنایات الهى در پیروزیهاى ملت و اقتدار ملت ایران در جهان‏ ۳,۲۸۱ ۰:۱۳:۴۰ مسئولان کشورى و لشکرى‏
۸ مقصد معرفى حق تعالى با همه اسماء و صفاتش‏ ۴,۶۰۹ ۰:۱۹:۲۰ مقامات لشکرى و کشورى
۹ نیکى در دنیا و آخرت، رسیدن به مقام قرب خداوندى ۲,۵۱۵ ۰:۱۰:۲۴ اعضاى دبیرخانه مرکزى و ائمه جمعه سراسر کشور
۱۰ فاجعه اسفبار کشتار حجاج در مکه‏ ۵,۱۷۲ ۰:۲۱:۴۴ اعضاى هیأت دولت‏
۱۱ ابعاد شخصیت حضرت امیر (ع) ۴,۷۵۸ ۰:۱۹:۵۸ اعضاى شوراى مرکزى و شوراى مرکزى استانها
۱۲ حفظ وحدت و اخلاص‏ ۵۶۴ ۰:۰۲:۴۶ رضایى، محسن (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى) و فرماندهان سپاه‏
۱۳ لزوم شناخت معنویات و معارف اسلامى‏ ۱,۴۹۰ ۰:۰۸:۰۲ مشکینى، على (رئیس) و اعضاى مجلس خبرگان‏
۱۴ اهتمام در حل مسائل قضا ۶۹۶ ۰:۰۳:۳۱ اعضاى شورای عالى قضایى و معاونت این شورا
۱۵ تلاش براى حفظ مجلس و حل مشکلات‏ ۱,۲۲۴ ۰:۰۶:۳۱ نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‏
۱۶ ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال‏ ۵,۵۶۸ ۰:۳۱:۱۴ مسئولان کشورى و لشکرى‏
۱۷ قداست و میمنت ماه شعبان و رمضان و ادعیه وارده‏ ۴,۰۳۰ ۰:۲۲:۲۹ اقشار مختلف مردم‏
۱۸ معارف و برکات بعثت رسول اکرم (ص) ۳,۰۹۰ ۰:۱۷:۰۸ اقشار مختلف مردم‏
۱۹ وحدت و برادرى، به پیروى از اخوت رسول اکرم (ص) و حضرت على (ع) ۲,۱۳۲ ۰:۱۱:۴۱ ملت ایران‏
۲۰ ابعاد و جامعیت شخصیت حضرت امیر (ع) و تکلیف جمهورى اسلامى در قبال مخالفتهاى دشمنان‏ ۵,۷۴۲ ۰:۳۲:۱۲ مقامات لشکرى و کشورى‏
۲۱ انگیزه انقلابها ۲,۹۹۹ ۰:۱۶:۳۷
۲۲ تأثیر بیدارى ملت بر تبلیغات دامنه‏دار دشمنان‏ ۳,۵۵۰ ۰:۱۹:۴۵
۲۳ تثبیت جمهورى اسلامى و عدم وابستگى به فرد یا افراد‏ ۱,۳۸۸ ۰:۰۷:۲۷
۲۴ تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى در مسئولیت سیاسى- اجتماعى‏ ۳,۲۹۷ ۰:۱۸:۱۹
۲۵ پیام غدیر، ولایت و حکومت‏ ۶,۹۱۹ ۰:۳۸:۵۵
سخنرانی های امام خمینی (قدس سره)
ردیف دانلود حجم (KB) زمان موضوع
۱ دانلود ۱۸۳ ۰:۰۱:۱۴ امام باقر (ع)
۱ دانلود قسمت اول ۳۰ ۰:۰۰:۱۳ انتخابات و مجلس
۲ دانلود قسمت دوم ۶۱ ۰:۰۰:۲۹
۳ دانلود قسمت سوم ۸۲ ۰:۰۰:۳۹
۴ دانلود قسمت چهارم ۱۴۰ ۰:۰۱:۱۰
۵ دانلود قسمت پنجم ۱۳۵ ۰:۰۱:۰۷
۶ دانلود قسمت ششم ۱۲۷ ۰:۰۱:۰۳
۷ دانلود قسمت هفتم ۳۸ ۰:۰۰:۱۷
۸ دانلود قسمت هشتم ۷۳ ۰:۰۰:۳۵
۹ دانلود قسمت نهم ۶۶ ۰:۰۰:۳۲
۱۰ دانلود قسمت دهم ۸۹ ۰:۰۰:۴۳
۱۱ دانلود قسمت یازدهم ۷۱ ۰:۰۰:۳۴
۱۲ دانلود قسمت دوازدهم ۳۰ ۰:۰۰:۱۳
۱۳ دانلود قسمت سیزدهم ۸۰ ۰:۰۰:۳۹
۱۴ دانلود قسمت چهاردهم ۴۷ ۰:۰۰:۲۲
۱۵ دانلود قسمت پانزدهم ۷۱ ۰:۰۰:۳۴
۱۶ دانلود قسمت شانزدهم ۷۹ ۰:۰۰:۳۸
۱۷ دانلود قسمت هفدهم ۶۶ ۰:۰۰:۳۲
۱۸ دانلود قسمت هجدهم ۹۰ ۰:۰۰:۴۴
۱۹ دانلود قسمت نوزدهم ۴۴ ۰:۰۰:۲۰
۲۰ دانلود قسمت بیستم ۳۶ ۰:۰۰:۱۶
۲۱ دانلود قسمت بیست و یکم ۳۰ ۰:۰۰:۱۳
۲۲ دانلود قسمت بیست و دوم ۱۷۰ ۰:۰۱:۲۵
۲۳ دانلود قسمت بیست و سوم ۱۶۵ ۰:۰۱:۲۲
۲۴ دانلود قسمت بیست و چهارم ۸۴ ۰:۰۰:۴۱
۲۵ دانلود قسمت بیست و پنجم ۱۶۱ ۰:۰۱:۲۰
۲۶ دانلود قسمت بیست و ششم ۱۵۸ ۰:۰۱:۱۹
۲۷ دانلود قسمت بیست و هفتم ۱۵۶ ۰:۰۱:۱۸
۲۸ دانلود قسمت بیست و هشتم ۱۵۵ ۰:۰۱:۱۷
۲۹ دانلود قسمت بیست و نهم ۱۵۵ ۰:۰۱:۱۷
۳۰ دانلود قسمت سی ام ۷۸ ۰:۰۰:۳۸
۳۱ دانلود قسمت سی و یکم ۱۴۸ ۰:۰۱:۱۳
۳۲ دانلود قسمت سی و دوم ۱۴۸ ۰:۰۱:۱۳
۳۳ دانلود قسمت سی و سوم ۱۴۴ ۰:۰۱:۱۱
۳۴ دانلود قسمت سی و چهارم ۱۴۳ ۰:۰۱:۱۱
۳۵ دانلود قسمت سی و پنجم ۱۴۲ ۰:۰۱:۱۰
۳۶ دانلود قسمت سی و ششم ۱۲۶ ۰:۰۱:۰۲
۳۷ دانلود قسمت سی و هفتم ۱۲۵ ۰:۰۱:۰۲
۳۸ دانلود قسمت سی و هشتم ۹۲ ۰:۰۰:۴۵
۱ دانلود – تفسیر ۱ ۶,۷۵۹ ۰:۵۱:۱۱ تفسیر سوره حمد
۲ دانلود – تفسیر ۲ ۶,۱۵۹ ۰:۴۶:۳۸
۳ دانلود – تفسیر ۳ ۹,۶۵۲ ۰:۱۳:۰۷
۴ دانلود – تفسیر ۴ ۷,۷۶۵ ۰:۱۶:۳۸
۵ دانلود – تفسیر ۵ ۷,۹۷۰ ۰:۱۶:۳۸
سخنرانی های کوتاه و دلنشین از امام خمینی در موضوعات مختلف
۱ دانلود ۲,۷۷۹ ۰:۲۱:۰۱ مستکبرین دستشان از ذخایر ایران قطع شد
۲ دانلود ۴,۵۷۸ ۰:۳۴:۳۹ متصدیان امور از قشر مرفه نیستند
۳ دانلود ۱,۷۴۷ ۰:۱۳:۱۲ رسالت، جایگاه و نقش صدا و سیما
۴ دانلود ۲,۶۶۹ ۰:۲۰:۱۱ شهادت ها به نفع انقلاب و ملت است
۵ دانلود ۲,۲۹۰ ۰:۴۷:۳۸ ترور شخصیت ها ملت را از صحنه خارج نمی کند
۶ دانلود ۵,۰۶۴ ۰:۳۸:۲۰ شکست ناپذیری ایران
۷ دانلود ۳,۴۳۸ ۰:۲۶:۰۱ شیعه و سنی
۸ دانلود ۳,۴۴۴ ۰:۲۶:۰۳ مقابله با اسلام با اسم اسلام
۹ دانلود ۴,۵۹۵  ۰:۳۴:۴۷ مخالفت غرب و شرق ب,..
۱۰ دانلود ۵,۶۴۷ ۰:۴۲:۴۵ مقصد اصلی دشمنان حذف افراد متعهد است
۱۱ دانلود ۱,۰۱۵ ۰:۰۷:۳۹ گرگها در کمین هستند
۱۲ دانلود ۷,۹۰۳ ۰:۵۹:۵۴ وظیفه شیعیان جهان
۱۳ دانلود ۷,۰۰۰ ۰:۵۳:۰۳ دخالت در سیاست، رأس تعلیمات انبیاء
۱۴ دانلود ۲,۵۱۷ ۰:۱۹:۰۳ ویژگی تبلیغات در زمان ما
۱۵ دانلود ۲,۱۱۴ ۰:۱۵:۵۹ منشا تحول غرب خداوندست
۱۶ دانلود ۳,۱۸۶ ۰:۲۴:۰۷ بازتاب ترورها انسجام ملت است
۱۷ دانلود ۱,۳۰۸ ۰:۰۹:۵۳ وحدت و انسجام مورد توجه خداوند
۱۸ دانلود ۸۳۵ ۰:۰۶:۱۷ تقدیر از ورزش و ورزشکاران
۱۹ دانلود ۳,۶۹۴ ۰:۲۷:۵۸ وظایف مسئولان برای پیشرفت انقلاب
۲۰ دانلود قسمت اول ۴,۲۷۵ ۰:۳۲:۲۱ پیرامون واقعه ۱۵ خرداد ۴۲
دانلود قسمت دوم ۳,۵۴۶ ۰:۲۶:۵۰
۲۱ دانلود قسمت اول ۳,۹۸۸ ۰:۳۰:۱۱ مشکلات مسلمین، حکومتهایشان هستند
دانلود قسمت دوم ۲,۴۹۶ ۰:۱۸:۵۲
۲۲ دانلود ۳,۲۹۶ ۰:۲۴:۵۶ نصرت خداوند
۲۳ دانلود ۲,۰۴۲ ۰:۱۵:۲۶ پیروزی در کار کردن برای خداست
۲۴ دانلود ۲,۹۲۸ ۰:۲۲:۰۹ وحدت میان حوزه و دانشگاه
۲۵ دانلود ۴,۱۸۹ ۰:۳۱:۴۲ عید خون
۲۶ دانلود قسمت اول ۲,۷۲۵ ۰:۲۰:۳۵ بیان جنایات رژیم پهلوی
دانلود قسمت دوم ۲,۸۱۵ ۰:۲۱:۱۶
دانلود قسمت سوم ۱,۸۱۶ ۰:۱۵:۲۶

آخرین اخبار