اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج فرهنگیان سمیرم برگزار شد؛

گردهمایی حلقه های صالحین کانون بسیج فرهنگیان سمیرم بمناسبت ۳خرداد

گردهمایی حلقه های صالحین کانون بسیج فرهنگیان سمیرم بمناسبت ۳خرداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، به همت کانون بسیج فرهنگیان سمیرم ،بمناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر گردهمایی حلقه های صالحین بسیج فرهنگیان  ومربیان پرورشی با همکاری ومشارکت معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش سمیرم برگزار گردید.

در این گردهمایی که در روز دوشنبه مورخ۹۵/۳/۳در محل  تفریحی زیارتی قدمگاه شاه جعفر(ع)بمناسبت گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر  برگزار شد،  سرگروهها واعضای فعال درحلقه های صالحین واعضای شورای کانون وشورای امر به معروف کانون وتعدای از مربیان پرورشی مدارس با همکاری معاونت پرورشی اداره شرکت نمودند  در یان برنامه سرگروهها تشکیل حلقه دادند واین گردهمایی بابرگزاری نماز جماعت وصرف ناهار پایان یافت.

01 03 4 1

گردهمایی حلقه های صالحین کانون بسیج فرهنگیان سمیرم بمناسبت ۳خرداد

آخرین اخبار