اصفهان بسیج

فعالیت های سال ۹۴ حوزه مالک اشترسپاه ناحیه خوانسار/ کلیپ

حوزه بسیج حوزه مالک اشتر سپاه ناحیه خوانسار در کلیپی زیبا بخشی از فعالیت های سال ۹۴ این حوزه را به تصویر کشیده است.

آخرین اخبار