اصفهان بسیج
به همت کانون های بسیج فرهنگیان استان برگزار شد؛

برگزاری برنامه روز جهانی قدس در کانونهای بسیج فرهنگیان استان / تصاویر

برگزاری برنامه روز جهانی قدس در کانونهای بسیج فرهنگیان استان

گزارش تصویری شرکت در مراسم روز جهانی قدس در کانون های بسیج فرهنگیان استان اصفهان

کانون بسیج فرهنگیان بادرود

20160701_121353 20160701_121409

20160701_121927

کانون بسیج فرهنگیان جلگه

No%20Name

برگزاری برنامه روز جهانی قدس در کانونهای بسیج فرهنگیان استان

آخرین اخبار