اصفهان بسیج
مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه فلاورجان :

آمریکا هیچ نظری مثبت نسبت به برجام ندارد

حجت الاسلام علی رئیسیان بااشاره به سخن مقام معظم رهبری تصریح کرد:برجام هیچ گونه دستاوردی وتاثیری هم درزندگی مردم نداشته است.

به گزارش اصفهان بسیج؛مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه فلاورجان درجمع مسئولین شعب عقیدتی نظارت حوزه های مقاومت بسیج،فرماندهان حوزه های مقاومت ،مسولین تائیدمحتواومسئولین فرهنگی حوزه های مقاومت بسیج سپاه فلاورجان ودرچه درباره برجام مطالبی بیان کرد.

حجت الاسلام علی رئیسیان بااشاره به سخن مقام معظم رهبری تصریح کرد:برجام هیچ گونه دستاوردی وتاثیری هم درزندگی مردم نداشته است.

وی ادامه داد:آقای روحانی چندروزبعدازسخنرانی مقام معظم رهبری ،ازبرجام به عنوان فتح الفتوح نام می بردوگفته است دستاوردهای بسیاربزرگی داشته است ودرست نقطه مقابل رهبری سخن می گوید.

وی درادامه گفت: چرا آقای روحانی اینگونه ازبرجام بعنوان یک معجزه یادمی کنداین است که دربرابرعمل انجام شده ای قرارگرفته اندوبرای انتخابات سال ۹۶ برنامه ریزی نموده ودرصدداین هستند که جامعه را دو قطبی نمایند.

رئسیسان به برنامه های دوکاندیدای ریاست جمهوری آمریکا اشاره نمودوخاطرنشان کرد:هردوکاندیدای ریاست جمهوری آمریکانسبت به برجام هیچ نظری ندارندونظربسیارمنفی دارندوخانم کلینتون درسفری که درچندکشورداشته است تاکید نموده است که هیچ گونه ارتباط مالی با ایران نداشته باشند واگرکشوری با ایران ارتباط برقرارنمودجریمه می گردد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه فلاورجان بااشاره به بند۳۷برجام اظهارکرد:دربند آمده است که اگرکشورایران نسبت به برجام شکایت ویا اعتراض نمایدآنهامی توانندازایران شکایت ونسبت به شکایت آن بررسی کنندکه آیا تحریم هایی که برعلیه ایران انجام شده لغوگردندویا نسبت به تحریم های جدید اقدام کنند.

 

انتهای پیام/ خبرگزاری بسیج

آخرین اخبار