اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج فرهنگیان کاشان برگزار شد؛

همایش طب الرضا(ع) باحضوربی سابقه فرهنگیان کاشان

همایش طب الرضا(ع) باحضوربی سابقه فرهنگیان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان، درایام دهه کرامت یکی ازکارشناسان طب اسلامی وازحافظان قرآن ،فرهنگی بسیجی آقای پیامبرپور به بیان مطالب خود  با موضوع صی الرضا پرداخت که بااستقبال بی سابقه فرهنگیان مواجه شد.به شکلی که بیش ازیک سوم جمعیت ۴۰۰نفری مراسم تایک ساعت بعدازاتمام برنامه سالن راترک نکردند و دورایشان حلقه زده بودند و سوالات خود را مطرح می کردند.

همایش طب الرضا(ع) باحضوربی سابقه فرهنگیان کاشان

آخرین اخبار