اصفهان بسیج

اردوی جهادی بسیجیان حوزه شهید صادقی در روستای کهرت خوانسار/ فیلم

گروه های جهادی متشکل از بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید صادقی سپاه ناحیه خوانسار به ارائه خدمت در روستای کهرت این شهرستان پرداختند.

آخرین اخبار