اصفهان بسیج

گزارش تصویری اردوی ۷ روزه جهادی منطقه حصه

به منظور محرومیت زدایی ، رفع آسیب های اجتماعی ، آشنایی و جذب مردم با بسیج تعدادی از خواهران در طول ۷ روز برای اجرای برنامه ها و ماموریت های سازندگی در منطقه حصه شمالی شهر اصغهان حضور یافتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، به منظور محرومیت زدایی ، رفع آسیب های اجتماعی ، آشنایی و جذب مردم با بسیج تعدادی از خواهران در طول ۷ روز برای اجرای برنامه ها و ماموریت های سازندگی در منطقه حصه شمالی شهر اصغهان حضور یافتند.

IMG_3443 IMG_3439 IMG_3432 IMG_3444 IMG_3446 IMG_3429 IMG_3423 IMG_3410 IMG_3409 IMG_3395 IMG_3383 IMG_3385 IMG_3386 IMG_3390 IMG_3394 IMG_3382 IMG_3378 IMG_3447 unnamed

آخرین اخبار