اصفهان بسیج

حضور گروه جهادی حوزه بسیج کوثر در روستای سنگ سفید خوانسار/ فیلم

اردوی جهادی حوزه بسیج خواهران کوثر سپاه ناحیه خوانسار با حضور در روستای سنگ سفید این شهرستان به خدمت رسانی به مردم این روستا پرداختند.

آخرین اخبار