اصفهان بسیج

جشن عاطفه هابهانه ای برای شکوفایی سخاوتهاست

کمک به همنوعان و دستگیری از نیاز مندان یک حرکت اسلامی و مقدس است و در فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه می تواند تاثیرگذار باشدو بیش از اینکه این حرکت خدا پسندانه به مثابه تامین نیازمندان موثرباشد گامی بزرگ برای رشد و ارتقا دادن فرهنگ سخاوت و بخشندگی توانگران است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، جناب سرگرد بهرامی فرمانده ناحیه بویین میاندشت در بیانیه ای ضمن تقدیر از فعالیتهای کمیته امداد امام خمینی شهرستان در برگزاری جشن عاطفه ها ابراز نمود: تقویت روحیه نیکوکاری و احسان و توجه به محرومان و مستضعفان که باید با تاسی به سیره انبیاء و اولیاء الهی و ائمه اطهار (ع) مورد توجه قرارگیرد، ازضروریات های جامعه است.
بهرامی گفت: در دین مبین اسلام بحث صدقه و انفاق و کمک رسانی به اقشار ضعیف جامعه مورد توجه قرارداده شده و احسان و نیکوکاری از مصادیق ایمان به خدا و نشانه های بازر تقوا معرفی شده است.
فرمانده ناحیه بویین میاندشت افزود:کمک به همنوعان و دستگیری از نیاز مندان یک حرکت اسلامی و مقدس است و در فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه می تواند تاثیرگذار باشدو بیش از اینکه این حرکت خدا پسندانه به مثابه تامین نیازمندان موثرباشد گامی بزرگ برای رشد و ارتقا دادن فرهنگ سخاوت و بخشندگی توانگران است که در سایه آن بتوان در همه جهات اعم از فرهنگی ،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،به دستاوردهایی که گاها از عدم سخاوت مالی،فکری و فداکاری عملکردی در برهه هایی ناتمام گذاشته میشوند،دست یافت.
بهرامی در پایان از مردم شهرستان بویین میاندشت جهت شکل گیری و پویایی هرچه بهترحرکت و تعالی مسیر جشن عاطفه ها برای پوشش مهر دانش آموزان نیازمند به شرکت و سخاوت سنجی در این برنامه دعوت کرد.

آخرین اخبار