اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج فرهنگیان بوئین میاندشت برگزار شد؛

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در کانون بسیج فرهنگیان بوئین میاندشت

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر کانون بسیج فرهنگیان بوئین و میاندشت با محوریت لوازم التحریر ایرانی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، به همت کانون بسیج فرهنگیان بوئین و میاندشت جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با محوریت معرفی وآشنا نمودن خانواده ها با محصولات ولوازم التحریر ایرانی برگزار شد.

این جلسه درتاریخ شنبه ۱۳/۶/۹۵ساعت ۸تا۱۰درسالن بسیج دانش آموزی وباحضور اعضای شورای کانون ورئیس قشر فرهنگیان ورئیس اداره ارشاد ورئیس اصناف کتابفروشی های شهرستان ونماینده آموزش وپرورش (معاون پرورشی)ونیز رئیس قشر بانوان برگزار گردید.

از مصوبات این جلسه عبات می توان ،معرفی وآشنا نمودن خانواده ها دانش آموزان ابتدایی با محصولات ولوازم التحریر ایرانی اسلامی ، ترغیب خانواده ها به خرید محصولات ایرانی اسلامی وبه عبارتی ترغیب برای کمک به اقتصاد مقاومتی، آشنا نمودن کتابفروشان وترغیب آنها به ارائه محصولات ایرانی اسلامی اشاره کرد.

جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در کانون بسیج فرهنگیان بوئین میاندشت

 

index_7

آخرین اخبار