اصفهان بسیج
به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی؛

به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی ، سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان مسابقه ای را با نام ” من انقلابی ام” برگزار می کند

برگه های این مسابقه از طریق واحدهای بسیج در مدارس شهر اصفهان و تعدادی از نواحی همجوار توزیع گردیده و قرار است پاسخنامه روز ۱۳ آبان به صندوق هاییکه بدین منظور آماده شده انداخته شود و به تعدادی از برگزیدگان به قید قرعه هدایایی داده شود

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج دانش آموزی به نقل از سرگرد ادیب مسئول سازمان بسیج دانش آموزی مسابقه متنی ” من انقلابی ام ” ویژه دانش آموزان دوره های متوسطه توسط سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان و با همکاری دیگر تشکل های دانش آموزی برگزار می گردد تعداد افراد شرکت کننده در این مسابقه حدود ۱۸۰۰۰ نفر پیش بینی شده است.

سرگرد ادیب در ادامه خاطرنشان کردند : برگه های این مسابقه از طریق واحدهای بسیج در مدارس شهر اصفهان و تعدادی از نواحی همجوار توزیع گردیده و قرار است پاسخنامه روز ۱۳ آبان به صندوق هاییکه بدین منظور آماده شده انداخته شود و به تعدادی از برگزیدگان به قید قرعه هدایایی داده شود

فایل مسابقه ” من انقلابی ام ” را می توانید از سایت سازمان بسیج دانش آموزی (www.esfahan.beest.ir)زیر دریافت نمایید

 

001

آخرین اخبار