اصفهان بسیج

چهلیم جلسه بصیرت افزایی-۵ آبان ۱۳۹۵

چهلمین جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۴۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶ در محل سازمان واقع در خ کمال اسماعیل با تشریف فرمایی استاد گرامی حاج آقا امامی نژاد با موضوعیت محدویت و آخرالزمان برگزار گردید در طی این جلسه بیان شد که برای دین داری باید حجت داشته باشیم، در ادامه حجت دین شیعه اینگونه بیان شد.

چهلیم جلسه بصیرت افزایی-۵ آبان ۱۳۹۵

چهلمین جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۴۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶ در محل سازمان واقع در خ کمال اسماعیل با تشریف فرمایی استاد گرامی حاج آقا امامی نژاد با موضوعیت محدویت و آخرالزمان برگزار گردید در طی این جلسه بیان شد که برای دین داری باید حجت داشته باشیم، در ادامه حجت دین شیعه اینگونه بیان شد.

حجت ائمه ( حضرت علی در عدالت، حضرت زهرا در عفت و طهارت، امام حسن در صلح، امام حسین در قیام و حماسه، امام سجاد در عرفان، امام باقر و صادق در بیان احکام و تفسیر قران، اما کاظم در تربیت با مبانی عبودیت، امام رضا در ترویج علم اهل بیت، امام جواد در قداست، امام هادی در معرفت، امام عسگری در مدیریت شیعه، امام مهدی در ۱-روجوع به مرجع ۲- تشرفات ۳- عرفان)

در زمان امام حسن با سه گروه مواجه بودند (۱- دشمنان قدرتمند (معاویه) ۲- یاران راحت طلب (کوفیان) ۳-کج فهمان امت(خوارج)
در ادامه بیان شد که مرجعیت شیعه بر پایه۱- ظلم ستیزی۲-عقل گرایی۳-استناد به معصوم می باشد در حالی که مرجعیت سنی بر پایه ۱-عدم قیام علیه حاکم ظالم ۲- عقل در تفسیر دین تعطیل است ۳- استناد به معصوم ندارند
در خاتمه در رابطه با علائم ظهور صحبت شد.

آخرین اخبار