اصفهان بسیج
حوزه 8 دانش آموزی سمیه ناحیه امام صادق(ع) :

رزمایش پدافند غیرعامل

رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری دفتر دانش آموزی ناحیه امام صادق(ع)در دبیرستان والفجرواحد پیشگامان با حضور مسئول عملیات ناحیه امام صادق و… برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری دفتر دانش آموزی ناحیه امام صادق(ع)در دبیرستان والفجرواحد پیشگامان  با حضور مسئولین عملیات و دفتر بسیج دانش آموزی ناحیه امام صادق(ع) ، مسئول آموزش سازمان دانش آموزی و …برگزار گردید
در این رزمایش دانش آموزان درزمینه پدافند غیرعامل در قالب کلاس آموزش دیده و سپس از نیروهای هلال احمر آتش نشانی و… با همکاری دانش آموزان تمرین مقابله با حوادث غیرمترقبه برگزارکردند.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b0%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b2%db%b4%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b5%db%b3%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b3%db%b0%db%b0%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b9%db%b5%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b8%db%b5%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b8%db%b3%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b8%db%b0%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6%db%b5%db%b7 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6%db%b2%db%b8 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b5%db%b5%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b3%db%b5%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b4%db%b0%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b4%db%b3%db%b0 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b4%db%b3%db%b3 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b3%db%b4%db%b2 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b2%db%b4%db%b6 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b4%db%b1 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b1%db%b8%db%b2%db%b9 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b3%db%b4 %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b0%db%b3%db%b1_%db%b0%db%b9%db%b2%db%b1%db%b3%db%b6

رزمایش پدافند غیرعامل در جهت آموزش وایجادآمادگی ، ارتقاء سطح دانش بسیج دانش آموزی در زمینه  اصول پدافند غیرعامل برگزار گردید.

آخرین اخبار