اصفهان بسیج
سردار غلامعلی حیدری:

بسیج الهامی از سوی خداوند بر حضرت امام خمینی بود

معاون پدافند غیر عامل کشور اظهار کرد: بسیج همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند یک الهامی بود که خداوند به حضرت امام رحمه الله عنایت فرمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان؛ معاون پدافند غیر عامل کشور اظهار کرد: بسیج همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند یک الهامی بود که خداوند به حضرت امام رحمه الله عنایت فرمودند.

سردار غلامعلی حیدری در جمع همایش بسیجیان ومدافعان حرم در اردستان گفت: بسیج کارکردهایی داردکه اولین کارکرد آن حضور در دفاع مقدس بودو هرزمان که به کشور ما حمله ای صورت گرفت بخشی از ایران جداشد به جز این زمان که نتوانستند خاک ایران را غصب کنند.

سردارحیدری با بیان اینکه کارکرد بسیج فقط در هشت سال دفاع مقدس خلاصه نمی شود تصریح کرد: بسیج باحمایت مقام معظم رهبری دارای کارکردهای مهمی است چون تولید قدرت کرده ایم وآن قدرت خود مردم هستند.

معاون پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه بسیج توانسته است در پیشگیری از ترفندهای دشمن موفق باشد تصریح کرد: بسیج با بی نامی وگمنامی و وبصیرتی که دارند دوست ودشمن را از هم تشخیص می دهند.

وی بیان کرد: بسیجیان کسانی هستند که وقتی ابن زیاد وارد شد مسلم را تنها نگذاشتند ودر بزنگاه ها ومیدان های  خطر می مانندوکسانی هستند که در فتنه ۸۸چشمشان بسته نیست  وافرادی شجاع ونفوذ ناپذیر خواهند بود.

حیدری با بیان اینکه در تاریخ بسیجی هایی داشته ایم که پیامبر گرامی یک نمونه کامل اززیبایی ها ونمونه بسیجی بودتصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند حضرت علی یک بسیجی واقعی بود و بعداز ائمه شهید مدرس هم یک بسیجی بود.

آخرین اخبار