اصفهان بسیج

ارائه خدمات پزشکی به حاشیه نشین های حصه

تیم های بسیج جامعه پزشکی طبق رسم هر هفته به منطقه حصه اعزام شدند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی:

آخرین اخبار