اصفهان بسیج
با هدف بیان نظرات و پیشنهادت

نشست فرماندهی سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه با پایوران جوان

نشست فرماندهی سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه با پایوران جوان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، در راستای بهره وری بیشتر وهم افزایی بین پرسنل ناحیه و فرماندهی ،نشست صمیمی بین سرهنگ سید علی مشیر صدری فرماندهی سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه و پایوران جوان در سالن جلسات ناحیه برگزار شد.
در ابتدای جلسه هریک از پایوران به بیان نقطه نظرات خود درباره شرایط موجود پرداختند و در ادامه فرماندهی ناحیه ضمن تشکر از حضور پایوران در این جلسه به جمع بندی نظرات پرداخت و خاطر نشان کرد این جلسات به صورت منظم و مستمر ادامه داشته باشد تا با هم فکری بتوانیم در مسئولیت هایی که داریم موفق تر عمل کنیم.

1 3

آخرین اخبار