اصفهان بسیج

چهل و دومین جلسه بصیرت افزایی-۱ دی ۱۳۹۵

چهل و دومین جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۴۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶ در محل سازمان واقع در خ کمال اسماعیل با تشریف فرمایی استاد گرامی جناب آقای مظاهری با موضوعیت تحولات انقلاب گری برگزار گردید در طی این جلسه بیان شد گه حضرت امیر المومنین تلاش زیادی کردند که تعاریف واژه هایی که در گذر ۲۵ سال که حقشان غصب شده و تحریف شده بود را احیا نمایند

چهل و دومین جلسه بصیرت افزایی-۱ دی ۱۳۹۵

چهل و دومین  جلسه بصیرت افزایی با حضور بیش از ۴۰ نفر از بسیجیان این سازمان در تاریخ ۹۵/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶ در محل سازمان واقع در خ کمال اسماعیل با تشریف فرمایی استاد گرامی جناب آقای مظاهری با موضوعیت تحولات انقلاب گری برگزار گردید در طی این جلسه بیان شد گه حضرت امیر المومنین تلاش زیادی کردند که تعاریف واژه هایی که در گذر ۲۵ سال که حقشان غصب شده و تحریف شده بود را احیا نمایند

برداشت معاویه و سایر خلفا از اسلام با انچه مولا علی می گفت متفاوت بود

پس از رحلت امام (قدس سره) تلاش بسیاری شد که واژه ها تغییر کند و منحرف گردد

حضرت اقا ایستادند که واژه انقلاب و انقلابی گری تغییر نکند-هر کس به راه حضرت امام و قانون اساسی اعتقادی دارد انقلابی است و کسانی که به این ۲ اعتقاد ندارند حرام است در پست های نظام باشند

از نشانه های انقلابی گری اشداء علی کفار و رحماء بینهم است

در زمان انقلاب آمریکایی ها به وسیله بازرگان و بنی صدر قصد نفوذ داشتند

افرادی دارند القا می کنند اسلام رحمانی را ترویج کنند ولی در مقابل ما اسلام انقلابی را ترویج می کنیم

آخرین اخبار