اصفهان بسیج

مراسم تودیع و معارفه مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه خوانسار/ تصاویر

مراسم تودیع ومعارفه مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه خوانسار برگزار شد.

آخرین اخبار