اصفهان بسیج
حوزه مقاومت الزهرا(سلام الله علیها) برگزار کرد

مراسم تکریم و معارفه

در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه نرجس (سلام الله علیها )برگزار شد

گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، این مراسم در روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۰با حضور فرماندهی محترم ناحیه و مسئول محترم بازرسی فرماندهی در محل پایگاه نرجس (سلام الله علیها )محمدیه برگزار شد در ابتدای برنامه جناب سرهنگ اکبری در خصوص نقش خواهران بسیجی در جامعه و لزوم هوشیاری و بصیرت بسیجیان در دوره کنونی صحبت نمودند در ادامه برنامه از زحمات خواهر مدنیان در طی ۲ دوره فرماندهی پایگاه تقدیر و تشکر به عمل «آمد و خواهر گرگیان به سمت فرماندهی پایگاه نرجس (سلام الله علیها )منصوب گردید .

آخرین اخبار