اصفهان بسیج
اردوی دو روزه مدیران برتر شباب رده های بسیج استان اصفهان

اردوی زیارتی،سیاحتی قم،جمکران،مشهداردهال،باغ فین کاشان

اردوی دو روزه مدیران برتر شباب رده های بسیج استان در قالب ۲ دستگاه اتوبوس ویژه خواهران و برادران بسیجی برگزار گردید.

به گزارش مرکز شباب استان اصفهان ، به منظور تشویق رده های برتر بسیج استان اصفهان ، اردوی دو روزه قم-جمکران-مشهد اردهال و باغ فین کاشان ویژه مسئولین شباب خواهر و برادر رده های بسیج برگزار گردید.

 

آخرین اخبار