اصفهان بسیج
مسئول بسیج سازندگی اردستان:

اردوهای جهادی در اردستان آغاز می شود

صادقی افزود: هشت کار گروه به تعداد ۱۶۰نفر، که شامل یک گروه مهندسی عمران و کشاورزی به تعداد ۳۰ نفر و تعداد ۱۰۰ نفر در قالب طرح هجرت از دانش آموزان و تعداد ۵۰ نفر از حلقه های صالحین به اردوهای جهادی اعزام می شوند .

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج اردستان در گفت و گویی اظهار کرد: برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم شهرستان اردستان در قالب هشت کارگروه آغاز می شود.

امیر صادقی گفت: به منظور تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری و عنوان شعارسال با موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و  ترویج روحیه و فرهنگ جهادی در بین جوانان و نوجوانان امسال قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه اردستان تعداد ۸ گروه جهادی محلی را به روستاها اعزام می کند.

وی افزود: هشت کار گروه به تعداد ۱۶۰نفر، که شامل  یک گروه مهندسی عمران و کشاورزی  به تعداد ۳۰ نفر و تعداد ۱۰۰ نفر در قالب طرح هجرت از دانش آموزان و تعداد ۵۰ نفر از حلقه های صالحین به اردوهای جهادی اعزام می شوند .

صادقی همچنین انواع این اردوها را اردوی یک روزه حلقه های صالحین، سه روزه مهندسان و هفت روزه محلی نام برد که در عرصه های فرهنگی، عقیدتی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و سلامت و مهارت های زندگی فعالیت دارد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه اردستان خاطرنشان کرد: خروجی همه زحمتها و تلاش بسیجیان شهرستان اردستان که در مدت فعالیت طرح های مختلف صورت می گیردبه اقتصاد مقاومتی و اشتغال تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اردوها از اول مرداد تا پایان شهریور ماه در مناطق و روستاهای محروم و مدارس شهرستان اجرا می شود و به طور کلی تعداددو هزار و ۷۰۰ نفر روز در عرصه های مختلف فعالیت می کنند.

آخرین اخبار