اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان فریدن؛

بهره مندی مردم روستاهای پشتکوه فریدونشهر از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی

مردم روستاهای فوق العاده محروم خوش میوه، کولاب، چلچرانه و تنگستان از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی بهره مند شدند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، مردم روستاهای فوق العاده محروم خوش میوه، کولاب، چلچرانه و تنگستان از خدمات رایگان بهداشتی و درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان فریدن بهره مند شدند.

آخرین اخبار