اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج جامعه پزشکی لنجان؛

پوشش خدمات بهداشتی درمانی مصلی نماز جمعه شهرستان لنجان

مردم نماز گذار در نماز جمعه این هفته شهرستان لنجان تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی رایگان قرار گرفتند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، مردم نماز گذار در نماز جمعه این هفته شهرستان لنجان تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی رایگان قرار گرفتند. در این اعزام که توسط کانون بسیج جامعه پزشکی لنجان صورت گرفت، تعداد زیادی از نمازگذاران از این خدمات بهره مند شدند.

آخرین اخبار