اصفهان بسیج
به همت کانون بسیج جامعه پزشکی لنجان؛

ارائه خدمات رایگان پزشکی به عشایرنشینان چادگانی

تیم های بهداشتی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان لنجان به منظور ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی میهمان عشایر شهرستان چادگان شدند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، تیم های بهداشتی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان لنجان به منظور ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی میهمان مردم شهرستان چادگان شدند.

در این اعزام مردم عشایر نشین و محروم این شهرستان تحت درمان، و آموزش های عمومی و تخصصی قرار گرفتند.

آخرین اخبار