اصفهان بسیج
با سخنرانی حجت الاسلام کشکولی

ده شرط لازم که خدا مال و جان انسان را می خرد و در عوض بهشت به او می دهد

گردهمایی تبیینی ترویجی فرهنگ نهادی سپاه ناحیه برخوار با حضور پایوران و سخنرانی حجت الاسلام کشکولی با موضوع تقویت معرفت کارکنان(ساده زیستی، امربه معروف و نهی از منکر) و حسن خلق و خوشرویی در نمازخانه سپاه شهرستان برگزار گردید.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، گردهمایی تبیینی ترویجی فرهنگ نهادی سپاه ناحیه برخوار با حضور پایوران و سخنرانی حجت الاسلام کشکولی در نمازخانه سپاه شهرستان برگزار گردید.
حجت الاسلام کشکولی گفت: خداوند فرموده اگر انسان ده صفت داشته باشد خود خریدار انسان می شوم . اولین شرط یقاتلون فی سبیل ا…  قتال در راه خدا می باشد.
وی افزود: دومین شرط التائبون یعنی کسانی که مرتب از گذشته خود فاصله می گیرند تا بتوانند به آینده متصل شوند و از گذشته درس عبرت می گیرند.سومین شرط العابدون یعنی مسیر بندگی را طی می کنند و به بهشت یا جهنم رفتن کاری ندارد عبور از طول رودخانه مهم نیست باید عرض رودخانه را طی کرد.یک عمر نماز خواندن مهم نیست یک نماز با توجه خواندن مهم است.
این سخنران تصریح کرد: چهارمین شرط الحامدون یعنی کسی که جمیع عمرش در راهی که خدا می خواهد خرج می کند. پنجمین شرط السائحون یعنی کسانی که اهل روزه اند.ششمین شرط الراکعون یعنی در مسیر عبادت حق راکع هستند، رکوع دالان پیشرفت است.هفتمین شرط الساجدون یعنی کسانی که فقط خداوند را پرستش می کنند و در مقابل غیر خدا خم نمی شوند.
حجت الاسلام کشکولی ییان نمود: هشتمین شرط الامرون بالمعروف یعنی خوبی ها را فقط برای خود نمی خواهند مصلحت جامعه را به مصلحت خودشان ترجیح می دهند. نهمین شرط الناهون عن المنکر یعنی اینکه نه تنها نمی خواهند خودشان به بدی مبتلا شود نمی خواهند جامعه به بدی مبتلا شوند.اگر امربه معروف و نهی از منکر تعطیل شود سفها در راس کار می آیند.
وی در پایان گفت: دهمین شرط الحافظون لحدودا.. یعنی کسانی که حفظ حد و مرز خدا در زندگی آنها موج می زند. اگر انسان این ده شرط را داشته باشد خدا مال و جان آنها را می خرد و در عوض بهشت به آنها می دهد.

آخرین اخبار