اصفهان بسیج

کنترل اثربخشی و نظارت ستادی

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، تیم نظارتی سپاه صاحب الزمان (عج)متشکل از معاونت های فرماندهی به ریاست سردار مجتبی فدا از برنامه های ابلاغی و اجرایی ناحیه بویین میاندشت بازرسی به عمل آوردند.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، تیم نظارتی سپاه صاحب الزمان (عج)متشکل از معاونت های فرماندهی به ریاست سردار مجتبی فدا از برنامه های ابلاغی و اجرایی ناحیه بویین میاندشت بازرسی به عمل آوردند.

آخرین اخبار