اصفهان بسیج

برگزاری دوره آموزشی دفاع شخصی در خوانسار/ تصاویر

دوره آموزشی دفاع شخصی (طرح فتح ) با حضور خواهران بسیجی شهرستان های غرب استان اصفهان به میزبانی خوانسار به مدت دو روز در سپاه ناحیه خوانسار برگزار شد.

آخرین اخبار