اصفهان بسیج

تشییع پیکر مطهر شهید سرافراز محسن حججی در نجف آباد

تشییع پیکر مطهر شهید سرافراز محسن حججی در نجف آباد برگزار شد.

آخرین اخبار