اصفهان بسیج
به همت آموزش نظامي سپاه ناحيه نجف آباد برگزار شد

آموزش نظامی دوره تکمیلی سپاه ناحیه نجف آباد/تصاویر

آموزش نظامی دوره تکمیلی سپاه ناحیه نجف آباد در اردوگاه قدس این ناحیه برگزار گردید.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، آموزش نظامی دوره تکمیلی سپاه ناحیه نجف آباد در اردوگاه قدس این ناحیه برگزار گردید.

آخرین اخبار