اصفهان بسیج
با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف؛

برگزاری دوره نقش حجاب در حفظ حریم خانواده

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان از برگزاری دوره نقش حجاب در حفظ حریم خانواده ( توانمند سازی در مقابله با جنگ نرم دشمن) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان از برگزاری دوره نقش حجاب در حفظ حریم خانواده ( توانمند سازی در مقابله با جنگ نرم دشمن) خبر داد.روح الله قاسمی: با توجه به ابلاغ برنامه توانمند سازی در مقابله با جنگ نرم دشمن در برنامه ابلاغی سال ۹۶ کانون بسیج فرهنگیان، این برنامه در قالب دوره نقش حجاب در حفظ حریم خانواده با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، با کد ضمن خدمت ۹۱۳۰۱۸۴۵ به میزان ۴ ساعت آموزشی در سطح کانون های بسیج فرهنگیان اجرا می گردد.وی درپایان افزود:مخاطبین شرکت کننده در این دوره فرهنگیان بسیجی فعال در کانون با اولویت معاونین پرورشی و مربیان پرورشی مدارس از سراسر استان هستند.

آخرین اخبار