اصفهان بسیج
در يزدانشهر نجف آباد برگزار شد

مراسم هفتمین روز خاکسپاری شهید علی مراد ناصری/تصاویر

مراسم هفتمین روز خاکسپاری شهید علی مراد ناصری در گلزارشهدای یزدانشهر نجف آباد برگزار شد.

آخرین اخبار