اصفهان بسیج

نمایشگاه صنایع دستی بسیجیان خوانسار/ تصاویر

به مناسبت هفته بسیج نمایشگاهی از آثار صنایع دستی بسیجیان پایگاه سمیه خوانسار در معرض نمایش قرار گرفت.

آخرین اخبار