اصفهان بسیج

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی بسیج مهندسین صنعت ۲۴ آبان ۹۶

پنجاه و نهمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع جهاد با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۶ در ساعت ۱۸ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

 

 

 

آخرین اخبار