اصفهان بسیج
مسئول معاونت دانش و پژوهش سپاه صاحب الزمان(عج):

نیاز سنجی دانشی عامل محرکه و جهت ساز چرخه تفکر و عمل سپاه می باشد

کارگاه تجربه نگاری با حضور فرماندهی، مسئول نمایندگی، مسئول معاونت دانش و پژوهش و کلیه کارکنان ناحیه شاهین شهر و میمه در نماز خانه ناحیه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، به مناسبت هفته دانش و پژوهش کارگاه تجربه نگاری ویژه کارکنان پایور در نماز خانه برگزار شد.
مسئول معاونت دانش و پژوهش سپاه صاحب الزمان(عج) ضمن تبریک هفته دانش و پژوهش گفت:به علت ماموریت های خاص سپاه طبق راهبرد ۱۱ تحول و تعالی سپاه مدیریت دانش و نهضت نرم افزازی در سپاه تاسیس شد تا با استفاده از ظرفیت های درونی خود سپاه در عرصه های مختلف دانش مورد نیاز بومی سازی گردد و در ماموریت های محوله استفاده گردد.
وی ادامه داد:شعار هفته پژوهش سال ۹۶ این موضوع را تفهیم می کند که اقدامات ما باید مبتنی بر خرد اندیشی،تفکر و اندیشه ورزی باشد و باید بدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم.
گلکار ضمن معرفی ارکان معاونت دانش و پژوهش خاطر نشان کرد:ارتباط بین این معاونت و کارکنان با دوسویه و منسجم باشد تا بتوانیم از ظرفیت های موجود و تجربه های ارزشمند به نگارش در آمده در راستای اجرای مامویت ها استفاده نماییم
در پایان برادر رحیمی نحوه نگارش تجربه را برای حضار توضیح داد.

آخرین اخبار