اصفهان بسیج

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۹٫۲۲

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی ۹۶٫۹٫۲۲

 

شصت و یکمین جلسه بصیرت افزایی با موضوع تفسیر موضوعی قرآن با حضور استاد دادخواهی در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمعی از بسیجیان این سازمان برگزار گردید.

آخرین اخبار