اصفهان بسیج
با حضور فرماندهان پایگاهها؛

برگزاری نشست صمیمی فرمانده سپاه برخوار با فرماندهان پایگاهها

نشست صمیمانه فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار سرهنگ پاسدار محمد شفیعی در نمازخانه ناحیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، نشست صمیمانه فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار سرهنگ پاسدار محمد شفیعی در نمازخانه ناحیه برگزار گردید.

در این جلسه از هر حوزه مقاومت بسیج دو فرمانده پایگاه به نمایندگی از بقیه فرماندهان مطالبی پیرامون مشکلات و راهکارهای هر چه بهتر شدن برنامه های بسیج بیان نموده و از نظرات برخی معاونت های ناحیه مقاومت بسیج برخوار استفاده نمودند.

آخرین اخبار