اصفهان بسیج

گارگاه آشناسازی جامعه فرهنگیان با سند تحول آموزش و پرورش

این برنامه در قالب یک کارگاه ۲ ساعته در سطح کانون های بسیج فرهنگیان حداکثر تا پایان زمستان سال جاری اجرا می گردد

به گزارش سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان ،با توجه به ابلاغ برنامه آشناسازی جامعه فرهنگیان با سند تحول آموزش و پرورش در برنامه سال ۹۶ کانون بسیج فرهنگیان، این برنامه در قالب یک کارگاه ۲ ساعته در سطح کانون های بسیج فرهنگیان حداکثر تا پایان زمستان سال جاری  اجرا می گردد.  محتوای دوره از بروشور ( نگاهی اجمالی به سند تحول بنیادین آموزش و پروررش )  توسط استاد مسلط به موضوع تدریس می شود.در پایان دوره پس از برگزاری مسابقه از محتوای بروشور  برای فرهنگیان بسیجی شرکت کننده در این کارگاه توسط کانون بسیج فرهنگیان گواهی حضور صادرمی گردد.

آخرین اخبار