اصفهان بسیج

اجرای طرح بین المللی مادران آسمانی توسط حوزه بسیج خواهران خوانسار/ تصاویر

طرح بین المللی مادران آسمانی توسط اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج کوثر خوانسار با حضور مادر شهید صادق عرب برگزار شد.

آخرین اخبار