اصفهان بسیج
گزارش تصویری

اعزام اولین اتوبوس راهیان نور برخوار از شهر سین

مسئول اردویی ناحیه برخوار: امسال ۵ کاروان راهیان نور خانوادگی برخوار به مناطق عملیاتی جنوب اعزام که اولین کاروان توسط حوزه امام حسن مجتبی(ع)در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۷ اعزام شدند و در ادامه توسط حوزه های امام حسین(ع) ۹۶/۰۱/۰۱، امام حسن(ع) ۹۶/۰۱/۰۳، حضرت زینب(س) ۹۶/۰۱/۱۱ و حضرت زهرا (س)۹۶/۰۱/۱۱ اعزام خواهند شد.

آخرین اخبار