اصفهان بسیج

دیدار خواهران بسیجی ورزشکار با دهیار روستای کهرت خوانسار/ تصاویر

خواهران بسیجی ورزشکار خوانسار ضمن اجرای طرح مهربانی فاطمی با مسئول دهیاری روستای کهرت دیدار کردند.

آخرین اخبار