اصفهان بسیج
گزارش تصویری

یادواره سرداران و شهدای شهر جوزدان نجف آباد

یادواره سرداران و شهدای شهر جوزدان نجف آباد با سخنرانی سردار احمدیان، مداحی مجتبی رمضانی و شاعر صابر خراسانی برگزار گردید.

آخرین اخبار