اصفهان بسیج
به منظور حفظ و آمادگی رزمی؛

برگزاری میدان تیر کلت ویژه پایوران ناحیه مقاومت بسیج شاهین شهر و میمه

میدان تیر کلت ویژه پایوران ناحیه شاهین شهر و میمه در سالن تیر اندازی ناحیه امام صادق علیه السلام اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان؛ میدان تیر کلت ویژه پایوران ناحیه شاهین شهر و میمه در سالن تیر اندازی ناحیه امام صادق علیه السلام اصفهان برگزار شد.
قبل از تیر اندازی، کلاس آموزش تاکتیکی و تکنیکی تیر اندازی با سلاح کلت،حالات صحیح تیر اندازی با سلاح کلت و تشکیل خط نشانه روی توسط مربی تیر اندازی برگزار شد.

آخرین اخبار