اصفهان بسیج
در کارگاه آموزش مصرف بهینه آب مطرح شد.

با صرفه جویی جدی در مصرف آب گامی جدی در مصرف بهینه آب برداریم

معاون بهره برداری آبفای شاهین شهر با تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب به تشریع شرایط کمبود آب درکشور به خصوص استان اصفهان پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان؛ به همت پایگاه بسیج اداره آب شهرستان شاهین شهر و میمه و معاونت مهندسی ناحیه شاهین شهر و میمه، کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب در نماز خانه ناحیه برگزار شد.
مهندس نیک اختر معاون بهره برداری آبفای شاهین شهر با بیان مقایسه مصرف آب در ایران و جهان گفت:در کشور ما متاسفانه ۲۵۶ لیتر آب در روز برای هر نفر به طور میانگین مصرف می شود که این میزان مصرف در جهان ۱۴۲ لیتر است،لذا باید با فرهنگ سازی و اعلام هشدار به مردم و همچنین همکاری نهاد ها و دستگاه های مربوطه بتوانیم مصرف آب را درکشور کاهش دهیم.
وی افزود:استان اصفهان به عنوان سومین استان کم بارش در سال ۹۶-۹۷ بوده است و تغییر اقلیم باعث شده است بیش از ۶۰ درصد کاهش بارش نزولات داشته باشیم؛و این باعث شد که وضعیت ذخیره سد زاینده رود به حالت بحرانی در بیاید.
نیک اختر با بر شمردن عوامل تهدید کننده آب تصریح کرد:۳۰ تا ۴۰ درصد از آب ورودی به منازل در آشپزخانه مصرف می شود که می توان با نصب شیرهای کاهنده و یا نصب در فشان این مصرف را کاهش داد.
معاون بهره برداری آبفای شاهین شهر در پایان گفت:مشکل کم آبی کنار ماست و باید با این موضوع سازکاری پیدا کنیم و با صرفه جویی جدی در مصرف آب گامی جدی در مصرف بهینه آب برداریم.

آخرین اخبار